O nás

Ciele a poslanie Snemu – My občania a zakladatelia sme sa rozhodli založiť ĽUDOVÝ SNEM SLOVENSKA, (ďalej len Snem) pre ochranu práv, rozvoja a slobody ľudu, pre zachovanie jeho nefalšovaných dejín a najlepšieho odkazu našich predkov. Snem je jednotná, dobrovoľná a demokratická organizácia občanov, ktorá sa bude zaoberať všetkými súvislosťami a reáliami dejín a odkazu predkov tak, aby vytvorila kontinuitu občianskej a národnej existencie Slovenska, v duchu vzájomnej úcty a spolupráce medzi ľuďmi a národmi, v rámci demokratických slobôd a platných medzinárodných dohôd a zákonov medzinárodného práva.

ĽUDOVÝ SNEM SLOVENSKA je zoskupením bez verejnej politickej minulosti, ktoré vzišlo z ľudu a patrí výlučne ľudu, s cieľom urobiť zásadné a prospešné zmeny v živote občanov Slovenska.

Našim zámerom je podporiť všetkých lekárov, doktorov a zdravotnícky personál, ktorí sa chcú tiež vyjadriť ku všetkým opatreniam, pretože dnes za nich všetkých rozpráva iba veľmi malá skupinka tzv. odborníkov, prezentovaných štátom.

1. ĽUDOVÝ SNEM SLOVENSKA svojim pôsobením zjednocuje národ.

2. ĽUDOVÝ SNEM SLOVENSKA spája odborníkov zo všetkých oblastí života spoločnosti a s ich prispením pomáha udržovať a zlepšovať zdravie, bezpečnosť, spoločenské a právne istoty občanov, základné ľudské, ústavné práva a slobody.

3. ĽUDOVÝ SNEM SLOVENSKA plní kontrolnú funkciu v štáte, ktorá absentuje. Slovensko potrebuje stabilnú, kompetentnú vládu, ktorá rozhoduje v prospech všetkých občanov SR bez korupcie, rozkrádania a cudzím štátom zapredaných politikov.

4. ĽUDOVÝ SNEM SLOVENSKA rozvíja aktívnu spoluprácu so susednými krajinami Slovanskej únie.

Uvedomujeme si, že Česko-Slovenská federatívna republika, bola rozdelená v rozpore s Česko-Slovenskou ústavou, medzinárodným právom a Česko-Slovenským právnym poriadkom, v dôsledku čoho nastala divoká privatizácia u oboch vzniknutých republikách, čo bolo cieľom rozbíjačov republík. Doterajšie vlády od roku 1991 zastávali záujmy oligarchie Západu a nie záujmy ľudu Slovenskej republiky. Médiá s tichým súhlasom vlády čoraz viac dezinformujú občanov a preto sme sa rozhodli národ pravdivo a úplne informovať a zdokumentovať reálne skutočnosti nášho spoločného života. Práve preto sme otvorení akémukoľvek podnetu, žiadosti, trestnému oznámeniu a dokumentu. Týmto vás žiadame, neváhajte nám ich poslať a my vaše podnety zverejníme bez cenzúry a rovnako obratom zverejníme reakcie vlády a kompetentných orgánov.

Ľudový snem Slovenska