Vážení občania SR, milí priatelia,

SME SLOVANIA!

„Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“

Základné ustanovenie Ústavy SR, prvá hlava čl.2/1

NECH BUDE VLÁDNUŤ KTOKOĽVEK, KAŽDÝ MUSI SPĹŇAŤ TIETO ZÁKLADNE PODMIENKY!

1) Chceme, aby štát zastupovali ľudia, s odbornosťou pre daný rezort, nie politici.

2) Chceme suverenitu štátu.

3) Ústava, bude chrániť Slovenský ľud a Slovenských zástupcov ľudu pred vydieraním a korupciou.

4) Zástupcovia ľudu prejdú testami na drogy.

5) Zástupcovia ľudu prejdú psychotestami.

6) Zástupcovia ľudu prejdú etickým kódexom.

7) Zástupcovia ľudu prejdú odborným kódexom.

8) Osobná, hmotná a trestnoprávna zodpovednosť pre celu štátnu správu bude povinná ako pre Zástupcov ľudu tak aj pre prezidenta.

9) Volebný hlas bude odvolateľný

Eva Adamson príhovor k celému svetu
Varovanie svetu od Robert F. Kennedy
Vladimir Vladimirovič Putin je za celosvetový mier!
Otvorme si oči prosím.

Blahoželáme ľudu Bieloruska k nástupu Alexandra Grigorjeviča Lukašenka do úradu prezidenta Republiky Belarus!

Ľudový snem Slovenska